Online verkoop contract

Website gebruik contract


Leest u astublieft het contract voordat u gebruik maakt van onze website. Door toegang te hebben of gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan met de onderstaande voorwaarden, kunt u er voor kiezen de website te verlaten of om geen gebruik te maken van de website. www.digiturk.eu kan op ieder moment de voorwaarden veranderen. Op het moment dat de veranderingen op de website worden geplaats, zullen deze per direct van toepassing zijn. U gaat er mee akkoord om regelmatig het contract te herzien, om te kijken of er veranderingen van toepassing zijn. Door verder te gaan met het bezoeken van de website gaat u tevens akkoord met de veranderingen die hebben plaats gevonden in het contract.


Doel van het contract


De ene kant is www.digiturk.eu / www.digiturk.at en www.ligtv.at (dit contract wordt hierna WEB SITES genoemd)

Aan de andere kant bent u de gebruikers van de WEBSITES die deze WEBSITE zullen gebruiken of gebruiken (hierna USER genoemd bij dit contract)

Bepalen van de voorwaarden waaronder het gebruik van de WEBSITE van onderwerp is en het bindend en afdwingbaar maken ervan.


Bepalingen betreffende het gebruik van sitain


ARTIKEL 2

A) A) De gebruiker mag absoluut geen afbeeldingen of geschreven inhoudt downloaden op zijn/haar computer. Ook mag de inhoud niet gekopieërd, vermenigvuldigd of op andere website weergeven worden. Als de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden en de website loopt hier door beschadiging op, dan moet de gebruiker de eisen van de website accepteren zonder dat er sprake hoeft te zijn van een waarschuwing. Ook moet de gebruiker de compensatie accepteren.De gebruiker gaat er mee akkoord met de verklaring en de verplichting om dit bedrag te betalen.

B) De foto’s, video’s en de geschreven inoud mag niet geplaatst worden op een andere website. Ook mag de link niet geplaatst worden zonder toestemming. Mocht de gebruiker zich niet houden aan de de artikelen en richt hier mee schade aan de website, dan wordt de gebruiker per direct verplicht om zonder waarschuwing de schade te vergoeden.

C) De website mag op geen enkele voorwaarden weergeven worden op een andere website door middel van frame, i-frame en soort gelijke manieren.

D) De GEBRUİKER accepteert, dat de WEBSİTE in geen enkele opzicht verantwoordelijk is en garantie geeft voor virussen, wormen, trojaanse paarden en soort gelijke code’s en materialen, die er op gericht zijn om schade aan te richten via gedownload materiaal. De GEBRUİKER is verantwoordelijk voor het installeren en updaten van het systeem om virussen, wormen, trojaanse paarden en soort gelijke schadelijke code’s te voorkomen. Mocht de GEBRUİKER of een derde persoon hier door schade oplopen, dan is de WEBSİTE niet verantwoordelijk.

E) De GEBRUİKER accepteerd alle risico’s en verantwoordelijkheid, die kan ontstaan door het gebruik van de website. De WEBSİTE geeft de inhoud en de elementen weer zoals ze zijn. İnformatie over de WEBSİTE of service die wordt verleent, informatie wordt weergeven

F) De GEBRUİKER van de website gaat er mee akkoord de volgende regels niet uit te voeren;

Huidige wetten van Türkije , het internationale contract of wetten van andere landen worden op geen enkele manier geschonden.

Wetten van Türkije, internationale contracten waarbij Turkije is betrokken, andere internationale contracten en wetten van andere landen worden niet geschonden. Ook is het uit strengste verboden en strafbaar om berichten, informatie, afbeeldingen , software , gegevens te plaatsen waarmee er wordt; beledigd, bedreigd, ten onrechte beschuldigingd en/of misbruik wordt gemaakt van de privacy.

Het is niet toegestaan om als de eigenaar/ eigenaren, medewerkers, de host van de WEBSITE of andere derde personen zich voor te doen als een vertegenwoordiger van het bedrijf. Ook is het niet toegestaan om negatieve informatie over de website te verspreiden aan de mensen of aan bedrijven.Het is voor de medewerkers van de WEBSITE niet toegestaan om de inhoud van de website te veranderen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om informatie(verzonden door zakelijke personen), grafieken, geregistreerde merken,zakelijke titels, namen en of inhoudelijke materiaal te veranderen of te verwijderen van de website.

Virussen,trojaanse paarden, spionage programma’s, dialer programma’s en soort gelijke programma’s,materialen en codes met slechte bedoelingen mogen niet geplaatst worden,

Contact gegevens of bronnen van de website mogen op geen enkele manier wegenomen of ontnomen worden van de GEBRUIKER.

Kostenloze reclame,promotie materiaal, junk mail(spam), ketting brieven, zakelijke ideeën en/of aankondigingen mogen niet geplaatst worden. Ook is het niet toegestan om zakelijke informatie, afbeeldingen, geluidsfragmenten, grafieken en ander materiaal mogen niet geplaatst of overgedragen worden.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van framing en soort gelijke technologie om de website te gebruiken voor eigen doeleinden. De opmaak van de website mag ook niet veranderd worden.

G) De WEBSITE is niet verantwoordelijk voor rechtzaken of strafzaken die zijn ontstaan door het gebruik van de WEBSITE. De WEBSITE is niet verantwoordelijk voor problemen, kosten en/of verlies dat is ontstaan door de gebruiker of derde personen.

H) Mocht de GEBRUİKER zich niet houden aan het opgegeven contract, dan wordt er door de eigenaar van de website(Krea İçerik Hizmetleri en Prodüksiyon Anonim Şirketi) per overtreden regel een geld boete berekend van 25.000 USD(vijfentwintigduizend Amerikaanse dollar). De gebruiker gaat er mee akkoord met de verklaring en de verplichting om dit bedrag te betalen en gaat er tevens mee akkoord om geen vermindingering te vragen bij de rechtbank.


De grenzen van de verantwoordelijkheid van de WEBSITE


ARTIKEL 3

De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk over het volgende;

A) De GEBRUIKER is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van alle gedownloade materiaal, service, informatie, processen en alle andere soorten materiaal. Mocht een van deze materialen te laat geleverd worden, levert de gebruiker half werk op of raakt de gebruiker informatie kwijt en levert dit schade op aan de website. Dan is de WEBSITE en/of de aangestelde vertegenwoordiger hier niet verantwoordelijk voor. Ook als de aangestelde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld, is deze hier niet verantwoordelijk voor.

B)De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de fouten, die zijn weergeven in de website.Ook is de website niet verantwoordelijk voor fouten die zijn ontstaan door materiaal en/of informatie dat is gedownload.

C) De GEBRUİKER is verantwoordlijk voor alle (BTW)kosten, de updates en de verzorging en de veiligheid van zijn/ haar eigen telefoon, internet en/of computer. Mochten er problemen ontstaan op een van deze apparaten, dan is de GEBRUİKER hier zelf verantwoordelijk voor.

D)Mocht de GEBRUİKER de wetten en regels van de website of artikelen van het opgestelde contract overtreden. Dan zijn alle kosten, inclusief rechtzaak kosten en advocaat kosten voor de gebruiker. De WEBSİTE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de kosten.

E) Mochten gerechtelijke autoriteiten of de WEBSITE er achter komen dat de GEBRUIKER de website gebruikt voor illegale doeleinden en mocht hier bewijs voor zijn. Dan kan de huidige of de vorige gebruiker van de WEBSITE er voor kiezen om informatie achter te houden.

F)De voorzieningen op het gebied van compensatie en het gebruik van de website kan worden gebracht op de rekening van de GEBRUIKER door de medewerkers, vertegenwoordigers, sponsoren en de licentie houders va de website.

G) Mocht de gebruiker gebruik maken van beledigingen,kwetsende woorden, scheldwoorden of illegale praktijken. Dan is de WEBSITE en/of Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi hier niet verantwoordelijk voor


Waarschuwing voor internationaal gebruik


ARTIKEL 4

De GEBRUIKER is zich bewust van het gebruik van internet. De GEBRUIKER houdt zich aan de wetten rondom het internet, gevens, email en wetten rondom de privacy. Ook gaat de GEBRUIKER er mee akkoord om zich te houden aan alle nationale wetten en andere wetgevingen. Het is hierbij vooral van belang dat de GEBRUIKER zich houdt aan de Turkse wetten of de wetten en andere wetgeving waarin de gebruiker zich bevind


Relatie tussen derde personen en gebruikers


ARTIKEL 5

INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD VAN ALLE GEBRUIKERS OVER DE PRESENTATIE VAN DE GOEDEREN EN DIENSTEN MET DE GEBRUIKER EN ENIGE DERDE OP DEZE WEBSITE OF DOOR DE GEBRUIKER OP DE WEBSITE, EN DE BETALING EN LEVERING EN ALLE ANDERE BEPALINGEN, VOORWAARDEN, correspondentie of zakelijke relatie en enige andere relatie tussen USER en alleen een derde persoon. De GEBRUIKER gaat ermee akkoord dat de WEBSITE niet aansprakelijk is voor enig verlies, schade of enige andere vorm van incidentele schade of gevolgschade als gevolg van een dergelijke relatie.


Linken


ARTIKEL 6

De gebruiker gaat er mee akkoord, dat hij/zij geen enkele controle heeft over de linken en bronnen op de WEBSITE. De website heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de linken en websites die worden weergeven. En neem dus ook geen verantwoordelijkheid over de inhoud, reclame, producten of andere materiaal dat wordt weergeven via de bronnen of de linken. De GEBRUIKER gaat er mee akkoord, dat op het moment dat er problemen ontstaan door de inhoud,producten en service die wordt weergeven door de verschillende linken of de bronnen, dan is de WEBSITE niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies.

ARTIKEL 7

Mocht er misverstanden ontstaan tussen de partijen door dit contract, dan zijn alle artikelen of delen van artikelen te verklaren van uit de wetten en/of de wetgeving van TURKIJE. De partijen gaan hier onvoorwaardelijk mee akkoord. Mochten er misverstanden ontstaan door dit contract, dan worden de rechtzalen en incassobureaus in Istanbul er bij betrokken.

ARTIKEL 8

A) In het geval van missende artikelen in het contract, betekend het voor de WEBSITE niet, dat de website afziet van oordelen en rechtsregels.

B)De relatie en verhoudingen tussen de partijen, de zakelijke toepassingen en de waarden en normen zijn niet van invloed op de wet en regelgeving van dit contract. Alle rechten zijn voorbehouden- dus het is niet mogelijk om het contract te veranderen.